denZ okazji Dnia Edukacji Narodowej
składamy wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi,
 najserdeczniejsze życzenia
wszelkiej pomyślności,

wielu sukcesów zawodowych
oraz samych dobrych dni w całym
roku szkolnym

Samorząd Uczniowski

 

„Szkolenie dotyczące terapii behawioralnej przeznaczone dla terapeutów i innych osób zainteresowanych pracą z dziećmi i młodzieżą z autyzmem”.

 

W miniony weekend w siedzibie Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach odbył się I etap szkolenia dotyczącego terapii behawioralnej przeznaczone dla terapeutów i innych osób zainteresowanych pracą z dziećmi i młodzieżą z autyzmem w ramach projektu dofinansowanego ze środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach .

Czytaj dalej