Oddział przedszkolny

przed2Oddział przedszkolny został otwarty 1 września 2015 roku . Powitaliśmy w nim dziewczynki i chłopców w wieku od 3,5roku do 6lat. Obecnie jest nas siedmioro.
Codziennie witamy się w „Porannym kręgu” ,bawimy się przy muzyce i różnych kącikach zabaw. Realizujemy program edukacji przedsz
kolnej pt. „ Od przedszkolaka do pierwszaka.” Najstarsi korzystają z cyklu rocznego przygotowania przedszkolnego
pt. „Przygoda z uśmiechem”. W poniedziałki wspólnie uczniami
klasy II szkoły podstawowej bierzemy udział w zajęciach wykorzystujących metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherbrone. W tygodniu każde dziecko uczestnicz w indywidualnych zajęciach edukacyjno – terapeutycznych określonych w orzeczeniu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Oddział przedszkolny otwarty jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30. W czasie pobytu dzieci mają zapewnione śniadanie, obiad i podwieczorek.