denZ okazji Dnia Edukacji Narodowej
składamy wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi,
 najserdeczniejsze życzenia
wszelkiej pomyślności,

wielu sukcesów zawodowych
oraz samych dobrych dni w całym
roku szkolnym

Samorząd Uczniowski